OHBU Home Contact Vereniging Bestuur Agenda Info lidmaatschap Foto's Leden/nieuwe leden Parkmanagement IJmond Parkmanagement IJmond  

Agenda

9 januari 2014 : Nieuwjaarsbijeenkomst.
Tijd : 17.00 uur.
Plaats : Kennemer Theater, Kerkplein 1, Beverwijk


10 februari 2014 : Politiek debat IJmond

Tijd: 19.00 - 23.00 uur.
Plaats: Tata Steel – IJmuiden


10 maart  2014: Duurzame Innovatieve Bedrijvendag.
Tijd : volgt.
Plaats : Congrescentrum – Tata Steel


3 april 2014: Ledenlunch.
Tijd : 11.30 – 14.00 uur
Plaats : Spiegeltent - Beverwijk


17 april 2014: Lenteborrel – Uitgeest
Tijd : 17.00 - 19.00 uur.
Plaats : Facta – Uitgeest.


24 april 2014: Lenteborrel – Beverwijk
Tijd : 17.00 - 19.00 uur.
Plaats : Dijkman Carbaat Bouw – Beverwijk.


15 mei 2014: Lenteborrel – Heemskerk
Tijd : 17.00 - 19.00 uur.
Plaats : A&D Interieurbouw – Heemskerk


22 mei 2014: Algemene Ledenvergadering.
Aanvang: 17.00 uur.
Plaats : Chateau Marquette – Heemskerk.


19 juni 2014 : Haringparty.
Tijd : 16.00 uur.
Plaats : Vishal D - IJmuiden.


30 augustus 2014: Zomerevent
Tijd : 16.00 uur.
Plaats : Sleepboot Holland, Trawlerkade, IJmuiden


18 oktober 2014: Open Deuren Dag op de Industrieterreinen
Tijd : volgt
Plaats : Beverwijk


21 oktober 2014: Beursvloer IJmond Noord
Tijd : 16.00 - 18.00 uur.
Plaats : A9-Studio's (voorheen Bob's) - Uitgeest


6 november 2014: Herfstborrel – Uitgeest
Tijd : 17.00 - 19.00 uur.
Plaats : Nog te bepalen


13 november 2014: Herfstborrel – Beverwijk
Tijd : 17.00 – 19.00 uur.
Plaats : Montarent B.V. - Beverwijk


18 november 2014: ‘IJmond Onderneemt!’ Uitreiking ondernemersprijs.
Tijd: 16.00 uur.
Plaats : Bob’s Party & Events – Uitgeest


20 november 2014: Ledenlunch, spreker Hans Fisher, CTO Tata Steel
Tijd: 12.00 14.00 uur.
Plaats : Nog te bepalen.


27 november 2014: Herfstborrel - Heemskerk
Tijd : 17.00 - 19.00 uur.
Plaats : Nog te bepalen.


 

 

Laatste nieuws
 
Op deze pagina verschijnen geen actuele nieuwsberichten meer.

Lees meer ...
Voorontwerpbestemmingsplan Spoortracé Beverwijk ligt nu ter inzage.
Het voorontwerpbestemmingsplan Spoortracé Beverwijk is nu in te zien op de website www.beverwijk.nl onder beleid / ruimtelijke plannen en op de landelijke portal www.ruimtelijkeplannen.nl .
Lees meer ...
AB Vakwerk organiseert tijdens de Ondernemersweek van 22 t/m 26 september vier workshops.
Organisaties veranderen, de markt is turbulent en slechts beperkt voorspelbaar. Dit stelt hoge eisen aan het aanpassingsvermogen van bedrijven en hun medewerkers. Hoe kunt u inspelen op actuele ontwikkelingen en het beste uit uw bedrijf en uw medewerkers halen?
Lees meer ...
ZATERDAG 18 OKTOBER 2014: OPEN DEUREN DAG BEVERWIJK
Een open dag is een mooie manier om de dynamiek en aanwezigheid van bijzondere en interessante bedrijven onder de aandacht te brengen van bewoners en bezoekers. Er is veel om trots op zijn en dit kan lokale jongeren enthousiasmeren, bijvoorbeeld voor een technisch beroep.
Lees meer ...
Uitnodiging OV IJmond Zomerevent op 30 augustus a.s.
Het is OV IJmond gelukt om onze leden te kunnen ontvangen voor een Zomerevent op een wel heel speciale locatie. Mede dankzij ons ligt de unieke historische zeesleepboot Holland dit jaar tijdens het Havenfestival aan de Trawlerkade 22 in IJmuiden. Tussen 16.00 uur en 20.00 uur staat deze prachtige zeesleper exclusief voor onze leden ter beschikking. Met de komst van de Holland maken wij het dit jaar daarnaast mogelijk voor de bezoekers van het Havenfestival om dit unieke schip te bezichtigen.
Lees meer ...
Geld uit Aanjaagfonds gemeente Beverwijk beschikbaar gesteld voor vier projecten van de OHBU!
Vanuit de gemeente Beverwijk is voor 2014 geld gereserveerd voor het Aanjaagfonds. Dit Aanjaagfonds is bedoeld om initiatieven vanuit de Beverwijkse ondernemers te ondersteunen.
Lees meer ...
Knooppunt Noorderweg-A9 afgesloten van 7 t/m 9 juli 2014
Tussen maandagmorgen 7 juli (07.00 uur) en woensdagmiddag 9 juli (16.00 uur) worden de Noorderweg en de bestaande rotonde bij de op- en afrit naar de A9 (afslag Beverwijk) geasfalteerd. Verkeer dat van en naar Beverwijk wil via de A9 kan op deze dagen geen gebruik maken van de Noorderweg.
Lees meer ...
Ontwikkelingen Verbinding A8-A9
Nieuwsbrief met ontwikkelingen rondom de Verbinding A8-A9 met waarin wordt aangegeven wat er gaat gebeuren en wat de planning daar van is. Tevens worden een tweetal inloopavonden voor geïnteresseerde bewoners en organisaties georganiseerd.
Lees meer ...
Leden OHBU en HOV IJmond stemmen in met samensmelting: Fusievereniging OV IJmond ‘is nu een heel grote speler’
De leden van de HOV IJmond en de Ondernemersvereniging Heemskerk Beverwijk Uitgeest (OHBU) hebben zich tijdens de ALV’s massaal geschaard achter het voornemen om te fuseren tot één grote ondernemersvereniging. ‘Met ruim 500 ondernemende leden zijn we een belangrijke speler’, zegt Ton van der Scheer, voorzitter van de nieuw gevormde OV IJmond. ‘Wij zijn binnen het Noordzee-kanaalgebied en de Metropool Amsterdam een partij om rekening mee te houden.’
Lees meer ...
Bedrijventerrein De Houtwegen wordt schoner en veiliger
De werkgroep Samen Veilig Ondernemen De Houtwegen (Ondernemers vereniging OHBU, Parkmanagement IJmond, ondernemers, politie, brandweer, gemeente Heemskerk en SVO/RPC) hebben dinsdag 10 juni het certificaat Samen Veilig Ondernemen (SVO) ontvangen.
Lees meer ...
KVSA Webservices
© 2012 OHBU